„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

2015-11-18
Trwają roboty budowlane związane z realizacją Projektu...............2015-08-10
Artykuł prasowy opisujący postęp prac związanych z realizacją Projektu2010-12-16
Zawarto umowę z Bankiem o udzielenie kredytu