„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

2015-06-23
Zdjęcia z podpisania umów
2012-04-13
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 03
2011-09-15
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 05
2011-01-13
Konferencja informacyjna i promująca Projekt w hotelu Promień - Listopad 2010
2011-09-15
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 02
2014-04-22
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 01
2013-12-27
Zdjęcia z realizacji robót - kontrakt 04
2013-12-17
Oczyszczalnia ścieków - Kontrakt 06
2014-10-20
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 09
2014-10-23
Zdjęcia z Dni Otwartych Oczyszczalni Ścieków
2015-06-10
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 12
2015-04-20
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 10
2015-03-17
Zdjęcia z Dni Otwartych Stacji Uzdatniania Wody
2015-07-08
Zdjęcia z realizacji robót - Kontrakt 11
2015-11-20
Konferencja podsumowująca Projekt z dnia 19.11.2015r