„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


OD: III kwartał 2011

DO: II kwartał 2013

"Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 1       

"Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej"

 

OD: III kwartał 2010

DO: III kwartał 2012

"Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe"

Zadanie 2

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Książęce w Skarżysku-Kamiennej

Zadanie 3

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej

 

OD: IV kwartał 2010

DO: IV kwartał 2012

"Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 4

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Rejów w Skarżysku-Kamiennej

Zadanie 5

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej

Zadanie 7

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Zachodnie (ul. Multanka, ul.Sportowa, ul. Młodzawy, ul. Legionów, ul. Krakowska) w Skarżysku-Kamiennej

Zadanie 8

Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego „A" zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

Zadanie 9

Budowa kolektora ściekowego „C” na odcinku od ulicy Żeromskiego do istniejącego przejścia kanalizacyjnego pod torami kolejowymi w rejonie ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej

 

OD: IV kwartał 2011

DO: IV kwartał 2013

" Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra "

Zadanie 10

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne I – Świerczek

Zadanie 11

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne II – Grzybowa Góra

Zadanie 6

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji dla osiedla Łyżwy, Usłów, Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej

 

OD: III kwartał 2010

DO: III kwartał 2012

" Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie - kontrakt 05 "

Zadanie 12

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Majków i Michałów etap II - gm. Skarżysko Kościelne

Zadanie 13

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie - gm. Skarżysko Kościelne.

 

OD: IV kwartał 2011

DO: IV kwartał 2013

" Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej "

Zadanie 14

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej

 

OD: III kwartał 2010

DO: III kwartał 2015

Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"

 

OD: 2007-2009+I kw.2010

DO: III kwartał 2015

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"

 

OD: III kwartał 2013

DO: III kwartał 2014

"Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 15 - "Kanalizacja sanitarna w obrębie ul. Ekonomii i ul. Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 16 - "Kanalizacja sanitarna przy ul. 3-go Maja od ul. Pięknej do numeru 289 w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 17 - "Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 18 - "Kanalizacja sanitarna przy ul. Prostej - Krzywej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 19 - "Kanalizacja sanitarna w ul. Krakowskiej od nr117 do nr 157 w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 20 - "Kanalizacja sanitarna w ul. Żytniej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 21 - "Kanalizacja sanitarna od studni przy ul. Rejowskiej 99 do studni w ul. Kossaka w Skarżysku-Kamiennej"

 

OD: III kwartał 2014

DO: II kwartał 2015

"Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 22 - "Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia od  ul. Piłsudskiego do ul. Spornej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 23 - "Kanalizacja sanitarna w ul. Wesołej i rejonie ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 24 - "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Torowej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 25 - "Kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Skarżysku Kościelnym"

Zadanie 26 - "Kolektor sanitarny  "C" - odcinek pod torami PKP od ul. Szydłowieckiej do ul. Kosciuszki w Skarżysku-Kamiennej"

 

OD: II kwartał 2015

DO: III kwartał 2015

"Sieć wodociągowa w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 27 -" Wodociąg w ul. Żytniej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 28 - "Wodociąg w ul. Miłej, Małej w Skarżysku-Kamiennej"

Zadanie 29 - "Wodociąg w rejonie ul. Ekonomii, ul. Legionów, ul. Mościckiego, ul. Asfaltowej"

 

OD: I kwartał 2015

DO: III kwartał 2015

"Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej - Etap II"

Zadanie 30 -  "Budynek socjalno - garażowy, laboratorium oraz plac manewrowy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej"