„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp.z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zostało utworzone w 1992 r. poprzez wydzielenie majątku byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Prowadzimy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zaopatrujemy w wodę ok. 75 tys. mieszkańców gmin:
Skarżysko-Kamienna, Bliżyn (wsie: Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze), Wąchock ( wieś Parszów), a od 1 stycznia 2008 roku także gminę Skarżysko Kościelne. Nasza woda pochodzi z pięciu ujęć głębinowych („Bzin”, „Bór”, „Bugaj” ujęcie awaryjne „Milica” oraz ujęcie wody w Skarżysku Kościelnym), a jej jakość pozwala na jej bezpośrednie podawanie do odbiorców. Wyjątkiem są ujęcia „Bzin” oraz w Skarżysku Kościelnym, z których woda podawana jest na Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. Odprowadzamy i utylizujemy ścieki komunalne od ok. 40 tys. mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.

Będąc firmą na miarę XXI wieku, bardzo dużą wagę przykładamy do inwestowania w nowoczesne systemy informatyczne. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w pełni automatycznego systemu do ciągłego monitorowania i gromadzenia danych o pracy poszczególnych obiektów, co usprawniło wiele aspektów funkcjonowania naszej firmy.

Aktualna informacja generowana przez system umożliwia optymalizację zarządania infrastrukturą sieciową. Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy i bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Potwierdzeniem niezwykle dynamicznego rozwoju firmy było wyróżnienie Pulsu Biznes, który w 2007 roku w ramach X edycji rankingu Gazele Biznesu uhonorował nas włączeniem do grona najbardziej rozwijających się firm w polskiej gospodarce.