„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

JRP

Uchwałą Nr 16/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w dniu 18.08.2007r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt.

Skład zespołu:

                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lucja Obarzanek 
 
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO
tel. 41-253 22 73 w. 31
e-mail: l.obarzanek@mpwik-skarzysko.pl

Ewa Wierzbowicz
Kierownik JRP
tel. 41-253 22 73 w.68
kom: 697 606 407
e-mail: e.wierzbowicz@mpwik-skarzysko.pl

Agnieszka Wrona
Kierownik Techniczno-Prawny, z-ca Kierownika JRP
tel. 41-253 22 73 w.61
kom: 607 823 029
e-mail: a.wrona@mpwik-skarzysko.pl

Elżbieta Rychlik
Główna Księgowa Projektu
tel. 41-253 22 73 w.48
e-mail: e.rychlik@mpwik-skarzysko.pl

Ewa Borowiec
Inspektor ds. Technicznych
tel. 41-253 22 73 w.66
e-mail: e.borowiec@mpwik-skarzysko.pl

Jarosław Marczak
Inspektor ds. Księgowości i Raportowania Finansowego
tel. 41-253 22 73 w.48
e-mail: j.marczak@mpwik-skarzysko.pl

Henryka Żebrowska
Inspektor ds. Sekretariatu i Promocji
tel. 41-253 22 73 w.68
e-mail: h.zebrowska@mpwik-skarzysko.pl

Agnieszka Kaczor
Inspektor ds. Technicznych
tel. 41-253 22 73 w.49
e-mail: a.kaczor@mpwik-skarzysko.pl

Jaromir  Dąbek

Inspektor ds. Technicznych

tel. 41-253 22 73 w.49

e-mail: j.dabek@mpwik-skarzysko.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Cicha 8
26-110 Skarżysko-Kamienna